JWS Gruppen søker en resultat- og forretningsorientert CFO/Økonomisjef

JWS Gruppen AS er morselskap i et familieeid konsern. Morselskapet ivaretar tradisjonelle fellesfunksjoner for sine tre heleide datterselskaper.

Konsernets hovedaktivitet er rettet mot oljevirksomheten i Nordsjøen, hvor konsernet bl.a. leverer tjenester innen swarf- og borekakshåndtering samt spesialrengjøring av/på rigger.

Konsernets hovedkontor er i Sandnes, hvor også mesteparten av virksomheten drives fra.

Vi søker etter en resultat- og forretningsorientert CFO/økonomisjef til JWS Gruppen AS.
CFO/økonomisjef vil ha det overordnede ansvaret for regnskap, økonomi og likviditet i konsernet, samtidig som vedkommende vil være koblet tett mot løpende drift.

Stillingen som CFO krever at du skal sikre at konsernet til enhver tid har god økonomisk styring og bidra til måloppnåelse, samt operativt ivareta hovedansvaret for økonomifunksjonen. CFO vil være sentral i alle selskapets økonomiske prosesser, herunder regnskap, budsjettering og prognoser. Du vil også tilrettelegge for revisjon.

Som CFO blir du ansvarlig for å utvikle en effektiv økonomistyring som gir god innsikt og beslutningsstøtte i forretningsdriften, både operasjonelt og på overordnet nivå.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og operativt ansvar for økonomi og regnskapsområdet.
 • Følge opp økonomien innenfor forretningsområdene og i prosjektene; identifisere forbedringstiltak
 • Sikre kontinuerlig utvikling og optimering av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomiområdet
 • Sørge for at selskapet til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser, likviditet og KPI'er
 • Rapportere til eiere og styret, og videreutvikle et effektivt rapporteringsformat
 • Utarbeide økonomiske analyser og prognoser, herunder utføre investeringsanalyser, business cases og kost/nytte analyser
 • Delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og i den forretningsmessige utviklingen av selskapet som del av ledergruppen
 • Være hovedkontakt mot revisor, bank og andre eksterne aktører
 • Bidra til effektivisering/automatisering av regnskaps- og økonomiarbeidet.
 • Personalansvar for selskapenes økonomimedarbeider

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra tilsvarende fagområde, og høyere utdannelse innen økonomi, med god forståelse for regnskap, inkludert lønn, periodeavslutning, prosjektregnskap og årsavslutning
 • Revisjonsbakgrunn er en fordel
 • God forretningsmessig forståelse
 • Den rette kandidaten må ha både evnen og viljen til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver
 • Du må trives med det operasjonelle, samtidig som du må ha evnen til å løfte blikket
 • Selvgående og løsningsorientert med en positiv/fleksibel holdning
 • Gode kunnskaper innen Excel ifm analyser/rapportering og gjerne erfaring med AX/ Acepta eller andre ERP-systemer. Evne og ønske om å bruke, samt utvikle bruken av digitale skyløsningerFor eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med daglig leder hos FinnPersonal Search & Selection A/S Finn-Einar Mæle, mobilnummer 926 84 466 /epost finn@finnpersonal.no.