Management for hire

Vi tilbyr utleie av erfarne ledere og spesialister. I ulike situasjoner vil innleid ledelse være helt avgjørende for kontinuitet i virksomheten. Flertallet av våre ledere for utleie er innenfor økonomi, regnskap, kontroll, administrasjon, HR, IT, SCM, HSEQ og ingeniører.

Management for Hire skaper kontinuitet i en ledelsesprosess. Vi tilbyr ledere, spesialister og rådgivere med erfaring og lederkompetanse fra en rekke ulike bransjer og miljøer.

Riktig leder til riktig oppdrag

Med utgangspunkt i en stillingsbeskrivelse og lederprofil, vil vi søke i våre baser og foreta eventuell annonsering. I samarbeid med oppdragsgiver evaluerer og vurderer vi kandidater. I denne forbindelse foretas også referansesjekk og eventuelle forhandlinger. I det løpende konsulentoppdraget har vi kontinuerlig oppfølging av både konsulent og oppdragsgiver.

Kriterier og kvaliteter som lederen vurderes ut fra

Etter at vi har sikret at rett kompetanse og erfaring er i henhold til lederoppgaven, vurderer vi konsulenten ut fra fire viktige egenskaper før vi anbefaler vedkommende:

  • Personlighet og innstilling
  • Lederegenskaper
  • Fleksibilitet
  • Profesjonalitet

Kundefordeler hos FinnPersonal

Vi legger stor vekt på at det skal være lønnsomt å samarbeide med FinnPersonal. Kundefordelene vi vektlegger er, les mer…

Referansekunder

Referansekunder oppgis etter nærmere avtale.

Høy kvalitet og konkurransedyktige betingelser har gitt oss betydelig tillit i næringslivet og hos arbeidssøkere. Ta kontakt om du vil høre mer…