Vi søker faglig sterk CFO / Økonomisjef for spennende kunde

Vi søker nå etter en resultat- og forretningsorientert økonomisjef for spennende kunde. CFO/økonomisjef vil ha det overordnede ansvaret for regnskap, økonomi og likviditet i selskapet, samtidig som vedkommende er koblet tett mot forretningen.

Som CFO skal du sikre at selskapet til enhver tid har god økonomisk styring og måloppnåelse, samt operativt ivareta hovedansvaret for økonomifunksjonen. CFO vil være sentral i alle selskapets økonomiske prosesser, herunder budsjettering, prognoser og regnskap. Du vil også tilrettelegge for revisjon. Du må aktivtfølge opp og kvalitetssikre at det er lønnsomhet i våre prosjekter, herunder utarbeide og sikre gode rutiner for rapportering av lønnsomhet i alle ledd. Som CFO blir du ansvarlig for å utvikle en effektiv økonomistyring som gir god innsikt og beslutningsstøtte i forretningsdriften.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig og operativt ansvar for økonomi og regnskapsområdet.
 • Følge opp økonomien innenfor forretningsområdene og i prosjektene
 • Sikre kontinuerlig utvikling og optimering av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomiområdet
 • Sørge for at selskapet til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser, likviditet og KPIer
 •  Rapportere til eiere og styret, herunder etablere og videreutvikle et effektivt rapporteringsformat
 • Styre likviditeten og herunder arbeidskapitalen i selskapet
 • Ta ansvar for finansiell risikostyring
 • Utarbeide økonomiske analyser og prognoser, herunder utføre investeringsanalyser, business cases og kost/nytte analyser
 • Delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 •  Være hovedkontakt mot revisor, bank og andre eksterne aktører
 • Bidra til effektivisering/automatisering av regnskaps- og økonomiarbeidet.
 • Personalansvar for selskapenes regnskapsmedarbeider


Ønskede kvalifikasjoner
 •  Relevant erfaring fra tilsvarende fagområde, og høyere utdannelse innen økonomi, med god forståelse for regnskap, inkludert lønn, periodeavslutning, prosjektregnskap og årsavslutning.
 • Revisjonsbakgrunn er en fordel.
 • God forretningsmessig forståelse.
 • Den rette kandidaten må ha både evnen og viljen til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver.
 • Du må trives med det operasjonelle, samtidig som du må ha evnen til å løfte blikket.
 • Selvgående og løsningsorientert med en positiv holdning.


For questions regarding the position, please contact Finn-Einar Mæle at 92684466/ finn@finnpersonal.no. Available 07.30-22.00 (10.00-18.00)