Analyse cookies

FinnPersonal benytter Google Analytics som er et enkelt og brukervennlig verktøy som hjelper oss (nettstedet) å måle hvordan brukere benytter tjenesten.

Ved hjelp av biblioteker (JavaScript-koder) fra Google Analytics registreres brukerens adferd når denne navigerer seg rundt på nettsiden. Gjennom dette får FinnPersonal god innsikt i hele brukergruppens adferd, og kan derved gjøre nyttige tilpassinger på nettsidens struktur og innhold.